คนยุคใหม่ทำไมถึงเป็นภูมิแพ้อากาศเยอะขึ้น

คนยุคใหม่ทำไมถึงเป็นภูมิแพ้อากาศเยอะขึ้น

การอักเสบของเนื้อเยื่อจมูกและเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายรับและตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่มีในอากาศ อาทิ ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เกสรดอกไม้ หญ้า แมลงสาบ รังแคสัตว์ ควันบุหรี่ เป็นต้น ทำให้ผู้ป่วยจาม คัดจมูก คันจมูก น้ำมูกไหล และเจ็บคอ จะสังเกตได้ง่ายเวลาดูหนังโป๊ไทย เพราะร่างกายจะมีการสูดอากาศมากขึ้น หรือบางคนก็มีอาการคัดจมูกจนไม่สามารถดูหนังโป๊ไทยต่อจนจบ สร้างความหงุดหงิดในให้อย่างยิ่ง เพราะเวลาที่เราดูหนังโป๊ไทย ก็คงอยากจะทำให้เสร็จ
อาการของคนแพ้อากาศ จาม ไอ หรือเจ็บคอ คันจมูก ปาก หู ตา รวมถึงผิวหนัง คัดจมูก น้ำมูกไหล มีเสมหะ ไม่รับรู้กลิ่น บางรายจะมีอการปวดหัว ปวดหู หูอื้อ น้ำตาไหล ตาแดง ตาบวม หรือขอบตาคล้ำ อ่อนเพลีย ง่วง ซึม ไม่สบายตัว หงุดหงิดง่าย จะให้ดูหนังโป๊ไทยก็ไม่มีอารมณ์
อาการป่วยต่าง ๆ จากภูมิแพ้อากาศจะไม่รุนแรง แต่ก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ถ้ารุนแรง ดังนั้น ผู้ป่วยจึงต้องไปหาแพทย์ทันที หากมีแพ้รุนแรง เช่น กระสับกระส่าย สับสน หน้าบวม ชีพจรเต้นเบา หายใจลำบาก กลืนลำบาก พูดไม่ชัด และช็อก
สาเหตุของภูมิแพ้อากาศ
ภูมิแพ้อากาศเกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อจมูก หู ตา ไซนัส และลำคอ ซึ่งเกิดเป็นปฏิกิริยาตอบสนองระบบภูมิคุ้มกันต่อสารก่อภูมิแพ้เพื่อกำจัดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศออกจากร่างกาย โรคนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ภูมิแพ้อากาศที่เป็นเฉพาะฤดูกาล ( ผู้ป่วยจะได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกายได้จากสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น ควันบุหรี่ สารเคมี ควัน หรือมลพิษในอากาศ อากาศเย็น ความชื้น ใครที่นอนดูหนังโป๊ไทยในห้องแอร์ ก็จะเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายขึ้นด้วย
การตรวจจมูก
ผู้ป่วยอาจมีรอยย่นในแนวนอนบริเวณกลางจมูกจากการถูจมูกซ้ำ ๆ มีน้ำมูก และผนังกลางจมูกเอียงหรือทะลุ ซึ่งอาจเกิดจากภูมิแพ้อากาศเรื้อรังหรือสาเหตุอื่น ๆ
การตรวจหู ตา และคอ
ผู้ป่วยอาจจะมีเยื่อแก้วหูผิดปกติด้านการหดตัวหรือการยืดหยุ่น มีเยื่อบุตาบวม แดง มีน้ำตามาก มีรอยย่นที่ใต้หนังตาล่าง และรอยคล้ำใต้ตา ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือด หรืออาการคัดจมูก
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
อาจทดสอบภูมิแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้บนผิวหนัง และตรวจเลือดวัดปริมาณเม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟิลและอิมมูโนโกลบูลิน อี ซึ่งเป็นสารภูมิต้านทานที่ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ในเลือด
การรักษาภูมิแพ้อากาศ
โดยทั่วไป ผู้ป่วยโรคนี้สามารถดูแลตนเองที่บ้านได้ และควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจระดับความรุนแรงของอาการ ตรวจโรคที่อาจเกิดร่วมกันอย่างหอบหืด รวมถึงรับยารักษาตามอาการที่เกิดขึ้น ดังนี้
หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้
การหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้และสารระคายเคืองอันเป็นสาเหตุหลักเช่น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการฟุ้งกระจายของเกสรดอกไม้โดยเฉพาะผู้ที่แพ้เกสรดอกไม้ หรืออยู่ให้ห่างจากเขตก่อสร้างหรือบริเวณที่มีฝุ่นสะสมในปริมาณมาก เป็นต้น